อำนาจสังฆภัณฑ์

จำหน่าย เครื่องบวช เครื่องกฐิน

โต๊ะหมู่บูชา ธรรมมาสถ์ เครื่องทองเหลือง

ฆ้อง ของใช้พิธีต่าง ๆ

www.sangkhapan.com

พระทรงเครื่อง 30 นิ้ว

พระทรงเครื่อง 30 นิ้ว

หมวดหมู่ : พระพุทธรูป

ราคา : -

รายละเอียด

พระพุทธรูป 30 นิ้วทรงเครื่อง เนื้อไฟเบอร์