อำนาจสังฆภัณฑ์

จำหน่าย เครื่องบวช เครื่องกฐิน

โต๊ะหมู่บูชา ธรรมมาสถ์ เครื่องทองเหลือง

ฆ้อง ของใช้พิธีต่าง ๆ

www.sangkhapan.com

วิธีชำระเงิน

ธนาคาร

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

กรุงเทพ จำกัด

อำนาจสังฆภัณฑ์

เชียงราย

262-4-94847-3

หมายเหตุ : เมื่อทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาโทรแจ้ง ทุกครั้ง ที่เบอร์โทร.053-756644, 053-756645 มือถือ 081-531-9728