อำนาจสังฆภัณฑ์

จำหน่าย เครื่องบวช เครื่องกฐิน

โต๊ะหมู่บูชา ธรรมมาสถ์ เครื่องทองเหลือง

ฆ้อง ของใช้พิธีต่าง ๆ

www.sangkhapan.com

พระสดุ้งมาร

พระสดุ้งมาร

หมวดหมู่ : พระพุทธรูป

ราคา : -

รายละเอียด

หน้าตัก 3-5-9-12-15-25-30นิ้ว