อำนาจสังฆภัณฑ์

จำหน่าย เครื่องบวช เครื่องกฐิน

โต๊ะหมู่บูชา ธรรมมาสถ์ เครื่องทองเหลือง

ฆ้อง ของใช้พิธีต่าง ๆ

www.sangkhapan.com

พระปางสดุ้งมารสีขาว

พระปางสดุ้งมารสีขาว

หมวดหมู่ : พระพุทธรูป

ราคา : -

รายละเอียด

หน้าตัก 5 นิ้ว